Sportovní činnost


Sportovní klub Stáj 3K Přední Lhota z.s. působí od r.1996. V současné době má 49 členů, z toho 13 dětí a juniorů ve věku od 8 do 18 let. V klubu působí tři trenéři a dva cvičitelé, kteří se pravidelně věnují mladším a méně zkušeným členům. Velkou pozornost věnujeme především přípravě dětí a juniorů z řad školní mládeže. Snažíme se o vytvoření dobrých podmínek k jejich sportovnímu vyžití a smysluplnému, aktivnímu trávení volného času. Že se tato snaha nemíjí účinkem dokladuje například skutečnost, že v průběhu působení sportovního klubu získalo 36 členů jezdeckou licenci, která je opravňuje k účasti na oficiálních závodech schválených Českou jezdeckou federací. Sportovní klub Stáj 3K má také k dispozici sportovní areál, který celoročně poskytuje potřebné zázemí pro soustředění mladých začínajících jezdců.

Prioritou klubu je především parkurový sport a vozatajství. V obou těchto disciplínách zaznamenal klub v posledních letech výrazné úspěchy jak v republikových soutěžích, tak i na mezinárodních závodech. Členové klubu byli nominováni do české reprezentace vozatajského sportu nebo byli vybráni do tréninkového střediska pro přípravu talentované mládeže jezdeckého sportu. Velkým úspěchem je například účast na mistrovstvích světa jednospřeží. Výrazným úspěchem klubu bylo i získání 4.místa na mistrovství republiky dětí v parkurovém skákání 2008 v Mostě a 1.místo na mistrovství republiky dětí v parkurovém skákání 2010 ve Zduchovicích. Členové klubu se každoročně pravidelně účastní mezinárodních vozatajských závodů pořádaných jak na území České republiky, tak i v zahraničí (SRN, Rakousko, Polsko, Maďarsko,...).Pravidelná účast na parkurových i vozatajských soutěžích na republikové úrovni je samozřejmostí.

Činnost klubu se však nezaměřuje pouze na pravidelné tréninky a přípravu na závody. Neodmyslitelnou součástí činnosti klubu se stalo pořádání již tradičních závodů v parkurovém skákání. Během sezóny pořádáme celkem troje závody – v květnu, v červenci a v září. Jedná se o závody obtížnosti stupně “ZM” – “L**”, které vítají zejména mladší začínající jezdci. Je to skvělá příležitost sbírat cenné zkušenosti na kolbišti.